top of page

Zahájení seriálu Motul Cup 2020

SMS Střední Čechy zahájí seriál Motul Cup 2020

závodem v Sedlčanech 20.6.2020

Konečně můžeme začít sezonu i když za určitých mimořádných opatření vyhlášených vládou ČR. Proto Vám přinášíme důležité informace pro závodníky kteří se chtějí závodu zúčastnit!

Jezdci, jejich doprovody, pořadatelé a všichni účastníci akce musí bezpodmínečně dodržovat body programu COVID-19 (viz příloha ZÚ)

Každému jezdci bude povolen při vstupu do depa jeden člen doprovodu, u nezletilých jezdců výjimečně oba rodiče! Prosím respektujte toto nařízení kdy musíme dodržet počet osob v sektoru depa do 500. Případní ostatní členové a fanoušci mohou samozřejmě přijet fandit,ale vstup budou mít povolen pouze do odděleného sektoru 2. v prostoru závodiště, vše bude vyznačeno při příjezdu.

Depo bude pro závodníky otevřeno v pátek 19.6. od 15.00 hodin do 22.00 hodin. Poté bude uzavřeno a otevře se v sobotu 20.6. v 5.30 do 9.00 h.

Při vjezdu do depa se závodník nahlásí pořadateli, při kontrole dostane označení vstupu pro sebe a jeden doprovod, ročenku, příručku a technickou kartu, kterou si vyplní než půjde na přejímku. DO KARTY JE NUTNÉ VYPLNIT VŠECHNY POŽADOVANÉ ÚDAJE VČETNĚ CELÉHO V.I.N. KODU MOTOCYKLU A HOMOLOGAČNÍCH ČÍSEL PŘILEB, jinak nebude přijat do závodu.

Žádáme všechny účastníky závodu aby dodržovali v depu při přejímkách i v celém areálu po dobu konání podniku všechna nařízení programu COVID-19, který bude vyvěšen na závodišti na informačních a výstražních tabulích. Věříme, že na dalších závodech budeme moci tyto opatření zmírňovat vzhledem k uvolňování celostátní situace, chcete-li závodit buďte zodpovědní ve svém chování,abychom pořadatele zbytečně nevystavovali případné pokutě nebo žalobě, a abychom mohli pokračovat dalšími plánovanými závody :

11.7. v NETOLICÍCH, 29.8. v TŘEBÍZI, 12.9. v MERKLÍNĚ, 27.9. ve STŘÍBŘE a v náhradním termínu 17.10. kde pořadatele ještě upřesníme.

Těšíme se na Vaši účast SMS Střední Čechy.


Aktuální opatření pří pořádání sportovních podniků – COVID 19

Sportovní akce v uzavřených areálech AX, RX, Karting, Drifting, Slalom, Motokros, PD a Minibike.


Pořadatelé jsou povinni zpracovat „Provozní  řád“ bezpečnostních opatření, které jsou potřeba dodržet v průběhu konání podniku. Podniky jsou realizovatelné za dodržení níže uvedených podmínek a předepsaných opatření. Je možné, že některé podniky nebude možné uspořádat s diváky. Vedle veškerých doporučení, která jsou uvedena v následujícím textu, předpokládáme řádné nošení roušek, zabezpečení  čisticích a dezinfekčních prostředků  v souladu s nařízeními platnými v daném okamžiku. Doporučení před konáním sportovního podniku Pro diváky platí, že před vstupem do areálu budou informováni o bezpečnostních opatřeních vztahujících se k návštěvě  podniku pomocí organizátorů, traťových komisařů, informačních tabulí.   Organizátor je povinen o všech opatřeních informovat na svých internetových stránkách a využít rozhlasu v prostorách závodiště, tak aby byla zajištěna maximální informovanost obyvatel před konáním podniku. Mimořádně  důležitá je i komunikace se zdravotnickým personálem: opatření na místě  v příčinné souvislosti s požadavky COVID 19 (dohoda se zdravotnickým personálem, který bude zasahovat během podniku). Jezdci a soutěžící Organizační výbor musí klást důraz již při vydání zvláštních ustanovení na elektronickou komunikaci a elektronickou vývěsku. V ZU je povinnost oznámit adresu, kam je možné doručit elektronické dokumenty (přihláška, potvrzení přihlášky, prováděcí ustanovení, výsledky atd.). Osobní kontakt by mě být omezen na nejnutnější možnou míru. Požadavky při zahájení podniku Umístění cedulí na příjezdových cestách, které poukazují na mimořádnou situaci a obecná pravidla chování v této situaci.   Parkoviště závodních strojů: Kde je to možné, otevřít všechny plochy, které jsou k dispozici, aby bylo možné poskytnout (týmu a závodnímu vozu např. 30m2 ) ohraničeného prostoru na odstavení vozu a stanů / karavanů. Plocha pro nákladní vozidla – 3x šířka, 1,5 délky. Kde je to možné, rozšířit rozhlas, aby dosahoval i do těchto míst.   Maximálně restriktivní omezení přístupu. Kde je to možné, nedovolit doprovodné osoby s výjimkou doprovodného personálu nutného pro účast v podniku a např. u nezletilých zástupce. Opatření pro administrativní a technickou přejímku Vytvořit časový plán po uzavření příjmu přihlášek např. podle startovních čísel, tak abychom předešli shlukování v místech přejímek. V případě nutnosti a je‐li to možné, stanovit podstatné prodloužení časů přejímek. Vyvolávání soutěžících pomocí rozhlasu v paddocku na přejímku. Zároveň zvětšit místa přejímek, aby bylo možné dodržet co možná největší rozestupy mezi činovníky, kteří při přejímkách pracují. Na technických přejímkách vytvořit bezkontaktní místa pro kontrolu nutné dokumentace a bezpečnostního vybavení (Přilby, kombinézy..) Zajistit ochranné vybavení a dezinfekce pro technické komisaře a jejich pomocníky. Rozprava s jezdci elektronickou cestou na oficiální elektronické vývěsce. Poslat  řediteli podniku potvrzení o přečtení dokumentace k rozpravě. Opatření během sportovního podniku Omezit počet osob v předstartovním prostoru, startovním prostoru v servisních zónách a místech, kde se zobrazují výsledky a jiné informace (např. 2 činovníci a 1 osoba na tým) Neorganizovat vyhlášení vítězů, tiskové konference po závodních jízdách, místo toho pouštět rozhovory s vítězi a sestřih ze závodu. Vytvoření dostatečného prostoru pro účastníky závodu, zástupce týmů  a  činovníky k pozorování průběhu podniku. Navíc zdůrazňujeme, že motorsport není kontaktní sport. Závodníci stále musí nosit předepsané ochranné oblečení (přilba, kombinéza, rukavice).Comentarios


Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page